Sekretesspolicy
SEKRETESSPOLICY

Välkommen till vår webbplats!

Denna sekretesspolicy har upprättats för att hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in, hur vi använder den, hur vi kanske delar med oss av den och vilka val du har. När du använder webbplatsen samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av information om dig såsom beskrivs i sekretesspolicyn.
Insamling och användning av information

Vi samlar in information som du ger oss direkt eller automatiskt när du använder vår webbplats.

Vi kan komma att använda information i syfte att: tillhandahålla webbplatsens funktionalitet, underlätta din kommunikation med oss, spåra användningen av webbplatsen, förbättra webbplatsens säkerhet och iaktta rättsliga skyldigheter.

Ytterligare noteringar om informationen vi samlar in:

a. Kommunikation: när du använder mejlfunktionen på denna webbplats kommer du att anslutas genom en inbjudan som skickas till den e-postadress som du angav i samband med meddelandet. Dina meddelanden kan lagras av företaget som agerar värd till webbplatsen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

b. Webbplatsens aktivitet/automatiskt insamlad information: vi samlar in och kan lagra information om din användning av webbplatsen såsom din sökaktivitet, sidor du besöker samt datum och tid när du besökte webbplatsen. Vi samlar också in och kan lagra information som din dator eller mobila enhet ger oss i samband med din användning av webbplatsen såsom vilken webbläsare, dator eller mobil enhet du har, vilket språk webbläsaren använder, IP-adressen, mobiloperatören, den unika produktidentifieringen, lokalisering samt initierade och refererade webbadresser.
Cookies och andra lokaliseringstekniker

Vi och utomstående som vi interagerar med, såsom tredje parts tjänsteleverantörer, använder cookies, lokaliseringssändare, lokalt delade objekt (ibland kallade "Flash-cookies") och liknande teknologi i samband med din användning av vår och den utomståendes webbplatser (i denna policy kallas dessa gemensamt för "Cookies"). Cookies är små datafiler som kan ha unika indikatorer och uppehåller sig bland annat på din dator eller mobila enhet, i mejl vi skickar till dig eller på vår webbplats.

Vi kan använda cookies för att överföra information om dig och din användning av vår webbplats, såsom din webbläsare samt datum och tid när du besökte webbplatsen. När vi använder cookies gör vi det för att förbättra webbplatsens funktion och process och som hjälp för oss att få mer kunskap om hur webbplatsen används. Våra cookies kan vara beständiga, eller lagrade endast under den individuella sessionen.

Det kan finnas möjlighet att inaktivera cookies i dina enhets- och webbläsarinställningar. Metoden för att inaktivera cookies kan variera beroende på enheten eller webbläsaren, men går oftast att hitta under preferenser eller säkerhetsinställningar. Dock kan detta påverka hur du sedan använder webbplatsen. Ifall du känner dig obekväm med att använda cookies såsom nämns ovan bör du inte använda denna webbplats.

För mer information om användningen av cookies på denna webbplats, var vänlig läs vår Cookiepolicy.
Att dela din information

Vi kan komma att dela viss information om dig med tredje part i samband med din användning av webbplatsen. Informationsdelningen faller under följande kategorier och syften:

a. Tjänsteleverantörer: vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer (inkluderar Houzz Inc., vilket är företaget som tillhandahåller värdtjänster till webbplatsen) för att säkerställa webbplatsens prestanda och funktion.

b. Analyser och användning: vi kan komma att dela med oss av användarinformation om analyser och användning till utomstående tjänsteleverantörer (såsom Google Analytics) och till våra värdtjänstleverantörer.
Lagring och bearbetning av information

All information som du tillhandahåller genom webbplatsen kan komma att överföras till, eller lagras, alternativt bearbetas i USA.

Val

Du har vissa val för din möjlighet att kontrollera dina data (d.v.s. vilken e-postadress du anger när du skickar meddelanden eller hur du inaktiverar cookies). Dessa val finns beskrivna i de relevanta kapitlen i sekretesspolicyn.
Anpassning och uppdatering av sekretesspolicyn

Det kan hända att vi emellanåt reviderar denna sekretesspolicy. Den mest aktuella versionen av policyn kommer att styra vår användning av din information och kommer att lagras här: /privacy. Om vi genomför materialändringar i policyn kan vi komma att meddela dig via e-post eller lägga upp information på webbplatsen. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att dessa ändringar träder i kraft, samtycker du till att vara bunden av den reviderade sekretesspolicyn.
Länkar till andra webbplatser och länkande verktyg

Vår webbplats kan innehålla länkar som vi inte har någon kontroll över. Vår webbplats kan också innehålla länkande verktyg (d.v.s. Facebook-, Twitter- och Pinterest-knappar). Var vänlig, beakta att vi inte är ansvariga för sekretessmetoder hos dessa webbplatser eller verktyg som erbjuds alternativt är länkade. Denna sekretesspolicy gäller endast information som har samlats in på vår webbplats.
Kontaktuppgifter, åtkomsträttigheter och rättelser

Om du har frågor eller åsikter om webbplatsens sekretesspolicy, var vänlig kontakta oss via e-postadressen som anges på vår webbplats. Du bör kontakta oss om du vill ha tillgång till information som vi har samlat in, eller om du önskar att söka rättelse av personlig information som är felaktig eller ofullständig, alternativt om du inte vill att din information bearbetas för att användas i direkt marknadsföring.

v. 20150529 (SE)

Genom att fortsätta använda den här hemsidan, godkänner jag att Bengtsson Design och Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra deras respektive produkter och tjänster, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info om Bengtsson Designs sekretesspolicy och Houzz sekretesspolicy.